affiliate header

Forumindex
Affiliate Forum - Tjäna pengar på nätet som affiliate! - Registreringsavtal

Fast�n administrat�rer och moderatorer p� det h�r forumet f�rs�ker att ta bort eller �ndra allt st�rande eller st�tande material s� fort som m�jligt, �r det om�jligt att g� igenom alla meddelanden. Vi vill d�rf�r meddela dig om att alla inl�gg som skrivits p� detta forum uttrycker vad f�rfattaren t�nker och tycker, och administrat�rer eller moderatorer skall inte st� till ansvar f�r det (f�rutom d� f�r de meddelanden som de sj�lva skrivit).

Du g�r med p� att inte posta n�got st�rande, st�tande, vulg�rt, hatiskt, hotande, sexuellt anspelande eller n�got annat material som kan t�nkas bryta mot n�gon till�mplig lag. Om du bryter mot detta kan det leda till att du blir permanent avst�ngd fr�n forumen (och din internetleverant�r kontaktas). Varje meddelandes IP-adress sparas f�r att st�rka de h�r vilkoren. Du g�r med p� att webmaster, administrat�r och moderatorer har r�tt att ta bort, �ndra, flytta eller st�nga vilka inl�gg som helst, n�r som helst. Som en anv�ndare g�r du med p� att all information som du skrivit in sparas i databasen. Den informationen kommer inte att distruberas till n�gon tredje part utan ditt samtycke. Webmastern, administrat�ren eller moderatorer kan inte h�llas ansvariga vid intr�ngsf�rs�k som kan leda till att data stj�ls.

Det h�r forumsystemet anv�nder cookies till att spara information p� din dator. Desssa cookies inneh�ller inte n�got av den information du skrivit in ovan, utan de anv�nds endast f�r att g�ra din anv�ndning av forumet b�ttre. E-postadressen anv�nds bara f�r att aktivera din registrering (och f�r att skicka ett nytt l�senord till dig om du r�kar gl�mma det).

Genom att klicka p� Registrera nedan g�r du med p� att bindas till dessa villkor.